Liikme programmi tingimused

Tagadi Koerte Treeningkeskuse liikmeprogrammi tingimused

 

  1. Tagadi Koerte Treeningkeskuse (edaspidi TKT) liikmeks võivad astuda kõik füüsilised isikud.
  2. TKT liikmeks asutamiseks tuleb täita liikmeks astumise avaldus kas kohapeal või TKT kodulehel www.tagadi.ee.
  3. TKT liikmetele kehtivad järgmised soodustused:

3.1. Kui platsidel ei ole tehtud  broneeringut, saab liige seda ilma broneeringututa TASUTA kasutada. Sellisel juhul tuleb arvestada, et platsil võib olla ka teisi kasutajaid;

3.2. Tava hinnakirjast vähemalt 30% soodsamad hinnad;

3.3. Kui klient on selleks nõusoleku andnud,  saadame igakuiselt liikmetele uudiskirju Tagadi Koerte Treeningkeskuses toimuvatest üritustest ja sündmustes;.

3.4. 10% Tagadi Koerte Treeningkeskuse liikmete aastamaksust läheb WUSV’i fondi;

3.5. Eesti Saksa Lambakoerte Ühing liikmetele täiendavad soodustused.

4. TKT liikmeks asutamisega kinnitab klient, et on tutvunud käesoleva programmi tingimustega ning kohustub TKT territooriumi kasutamisel järgima alltoodud reegleid:

4.1. Koerad, kes viibivad TKT territooriumil peavad olema terved ja vaktsineeritud vastavalt kehtivatele nõuetele;

4.2. TKT eamaja ja selle lähiümbruses oleval haljasalale, peenardele, ilupuudele rajatistele pissimine/kakamine keelatud.

4.3. Enne treeningu alustamist tuleb koeri piisavalt jalutada, vajadusel tuleb koera pissitada ka trenni ajal selleks ettenähtud kohal.

4.4. Liige kinnitab, et vastutab oma koera eest sh. koristab tema järelt. Koristamata jätmise eest on TKT-l õigus nõuda leppetrahvi 20€.

4.5. Hallis tuleb emastel koertel kanda jooksuajal pükse ja oma treeningkorda oodata väljaspool halli.

4.6. Koeraga TKT territooriumil liigeldes peab koer olema rihmastatud.

 4.7. Peale TKT halli/platside kasutamist sulgeb viimane ukse/kustutab tuled. Selle eest vastutab broneeringu tegija.

4.8. Ukse sulgumisel tuleb veenduda, et halli ukse lävepakk oleks puhas, vastasel korral uks ei sulgu korrektselt.

4.9. Klient on kohustatud kasutama kõiki TKT rajatisi ning territooriumi heaperemehelikult, treeningu lõppemisel tuleb taastatud algne olukord (sh koristada prügi jms).

4.10 Klient on kohustatud teavitama koheselt keskuse töötajat purunenud inventarist telefonil 5860 2223 või e-maili teel info@tagadi.ee

4.11. Keskuse territoorium on õueala ning seal kehtivad kõik vastavad liiklusreeglid. Sõiduk võib õuealal jalakäijate vahetus läheduses liikuda jalakäija kiirusega ja mujal mitte kiiremini kui 20 kilomeetrit tunnis.

4.12. Autoga tohib parkida ainult selleks ettenähtud kohtadele. Haljasalale parimine keelatud! Va. erandjuhud, mis on kokkulepitud keskuse vastutava töötajaga.     Tel. 5860 2223 või e-maili teel info@tagadi.ee.

4.13. Klient on kohustatud arvestama teiste TKT keskuse ja territooriumi kasutajatega.

4.14. TKT siseruumides ja/või territooriumil on prügi mahapanek rangelt keelatud. Kasuta prügi äraviskamiseks selleks ettenähtud kohta.

5. TKT ei vastuta territooriumil juhtuda võivate mistahes kahjude eest (koerte omavahelised tülid, treeningul saadud vigastused jms), välja arvatud juhul, kui kahju tekkis TKT süülise tegevuse tagajärjel.

6. TKT on avatud iga päev 8:00-22:00. Keskuse kasutamine muudel aegadel toimub kokkuleppel.

7. TKT halli broneeringud tuleb teha vähemalt 24h ja platside ja seiklusraja broneering 2h enne treeningu algust, et saaksime garanteerida teile halli ja platside saadavuse.

8. TKT-l on õigus igal ajal käesolevad tingimusi muuta, avaldades uued tingimused oma kodulehel www.tagadi.ee.

9. TKT opereerija on OÜ Valtsnepi (10283039). Lisainfo ja küsimuste korral kirjutada info@tagadi.ee või helistada 586 2223.