Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Tagadi Koerte Treeningkeskus on võtnud endale kohustuse kaitsta oma liikmete ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad liikmete andmete kogumist, kasutamist ja talletamist. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega. Privaatsuspoliitika on kättesaadav veebilehel www.tagadi.ee ning Tagadi Koerte Treeningkeskuses kohapeal paberkandjal.

 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu kui eraisikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Tagadi Koerte Treeningkeskus töötleb isikuga sõlmitud kokkulepete täitmiseks või ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

Isikuandmete kogumine toimub alljärgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete (Sinu nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel täites elektroonilise liikmeks astumise avalduse meie kodulehel tagadi.ee;
  • Kontaktandmete (Sinu nimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel täites paberkandjal liikmeks astumise avalduse kohapeal;
  • Veebisaidi kasutamisel broneeringu tegemisel või küpsiste (cookies) kaudu;
  • Sinu makseajalugu ning maksetega seotud andmed.

 

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Tagadi Koerte Treeningkeskus töötleb Sinu isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

  • Liikmeks astumise avaldusega esitatud isikuandmeid töödeldakse liikmega sõlmitud kliendilepingu alusel Tagadi Koerte Treeningkeskuse liikmeprogrammi elluviimiseks ja haldamiseks;
  • Sinu makseajalugu ja muid maksetega seotud andmeid töödeldakse Tagadi Koerte Treeningkeskuse raamatupidamise korraldamiseks ehk juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • Veebisaidil küpsiste kaudu kogutud infot kasutatakse veebilehe kasutajatele parima kasutusmugavuse pakkumiseks õigustatud huvi alusel;
  • Kui oled selleks andud eraldiseisva ja selgesõnalise nõusoleku, kasutatakse sinu avaldatud e-posti aadressi sulle Tagadi Koerte Treeningkeskuse uudiskirjade saatmiseks. Uudiskirjade saamisest võid loobuda igal hetkel kas klikkides kirja lõpus olevale vastavalt lingile või kirjutades meile e-posti aadressil info@tagadi.ee.

 

Liikme isikuandmeid säilitab Tagadi Koerte Treeningkeskus liikmeks olemise ajal ja peale liikmelisuse lõppemist kuni 5 aastat. Kui sa soovid oma isikuandmeid varem kustuda, siis palume saata taasesitatavas vormis vastavasisuline avaldus. Me vastame sellistele taotlustele 30 päeva jooksul.

 

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme ka liikmelisuse lõpetamise avaldusena.

 

Andmeid, mida Tagadi Koerte Treeningkeskus on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt, säilitab Tagadi Koerte Treeningkeskus õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

 

Kogutud isikuandmete muutmine

E-maili, telefoni numbri jt kontakt andmete muutumisel palume meid sellest teavitada.

 

Isikuandmete kaitse

Tagadi Koerte Treeningkeskus rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

 

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

 

Juurdepääs isikuandmetele on Tagadi Koerte Treeningkeskuse töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda eelkirjeldatud töötlemiseesmärkide täitmiseks. Samuti on Tagadi Koerte Treeningkeskusel õigus edastada isikuandmeid volitatud töötlejatele, kui see on vajalik kirjeldatud töötlemiseesmärkide saavutamiseks (nt IT-, finants-; analüüsi- jms teenusete hankimiseks).

 

Tagadi Koerte Treeningkeskus rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

 

Turvalisus

Kõik https://tagadi.ee/ ja https://koerteseikluspark.ee/ kodulehe külastamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse, kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab broneeringu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

 

Küpsised

Tagadi Koerte Treeningkeskus kasutab oma veebilehel ajutisi küpsiseid.

 

Küpsised on väikesed failid, mis teisaldatakse kasutaja arvutisse ja mida veebiteenuse osutamisel kasutatakse sessioonide säilitamiseks. Nende eesmärk on mäletada ning abistada veebilehe kasutajat.

 

Küpsised sisaldavad informatsiooni, mis ei ole personaalselt identifitseeritav. Neid kasutatakse näiteks ostja määratud valikute salvestamiseks, statistika koostamiseks ning tuvastamaks, kuidas külastajad veebilehte kasutavad. See info võimaldab arendada veebikeskkonda veelgi kasutajasõbralikumaks.

 

Tagadi Koerte Treeningkeskuse veebilehel kasutatavad küpsised ei võimalda juurdepääsu kasutaja arvuti kõvakettal olevale informatsioonile. Kasutajad võivad oma brauserid seadistada selliselt, et need keelduvad küpsiste vastuvõtmisest, kuid see võib põhjustada tõrkeid veebilehtedel.

 

Teie õigused

Kliendil on õigus:

- tutvuda tema kohta kogutud andmetega,

- nõuda ebaõigete andmete parandamist,

- nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist;

- nõuda tema isikuandmete üle kandmist;

- teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

 

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Tagadi Koerte Treeningkeskuse (info@tagadi.ee), Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või liikme avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki liikmeid, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

 

Liikme isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Valtsnepi (10283039). Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@tagadi.ee.